LADY CHAMBER ÅRHUS

I august 1975 tog fire JC piger initiativ til dannelse af en forening i Århus. Efter besøg hos Lady Chamber Herning i september, blev det besluttet at etablere Lady Chamber Århus, og den 30. oktober afholdtes den stiftende generalforsamling.

STIFTET DEN 30. OKTOBER 1975

I august 1975 tog fire JC piger initiativ til dannelse af en forening i Århus. Efter besøg hos Lady Chamber Herning i september, blev det besluttet at etablere Lady Chamber Århus, og den 30. oktober afholdtes den stiftende generalforsamling.

Den 30. oktober 1985 blev der holdt 10 års jubilæum. Medlemstallet var da på 40.

Den 28. oktober 1995 blev der holdt 20 års jubilæum. Medlemstallet var da på 45.

Den 28. oktober 2000 blev der holdt 25 års jubilæum. Medlemstallet var da på 50.

Den 04.november 2005 blev der holdt 30 års jubilæum. Medlemstallet var da på 48.

Den 29.oktober 2010 blev der holdt 35 års jubilæum. Medlemstallet var da på 51.

Den 30. oktober 2015 blev der holdt 40 års jubilæum. Medlemstallet var da på 54.

Der findes i dag adskillige byer med Lady Chamber foreninger, men der er endnu ikke etableret et nationalt samarbejde foreningerne imellem. Det har dog været forsøgt.

Medlem i Lady Chamber Århus bliver man ved at blive bragt i forslag af et nuværende medlem.

Lady Chamber Århus er en upolitisk forening, der bygger på fællesskab, tillid og tolerance.

Foreningen arbejder for at:

  • udvide sammenholdet blandt medlemmerne
  • øge forståelsen for andre menneskers meninger og vilkår
  • aktivere og udvikle medlemmernes kundskaber og interesseområder.

Formålet med Lady Chamber Århus er at samle kvinder, for gennem fælles indsats at øge den enkeltes forståelse for kulturelle, politisk og socialt beslægtede samfundsproblemer, i såvel national som international belysning.

En mødeaftens program kunne være foredrag om de før omtalte emner, evt. med efterfølgende diskussion, besøg på en virksomhed eller lignende.

Vi har ikke fast tilholdssted, det er op til de enkelte grupper. Møderne afholdes den sidste torsdag i hver måned, undtagen juni, juli og december.

Ved sæsonens start deles medlemmerne op i grupper, der hver har til opgave at arrangere månedens aften.

Revideret: december 2015

Login