LADY CHAMBER ÅRHUS

I august 1975 tog fire JC piger initiativ til dannelse af en forening i Århus. Efter besøg hos Lady Chamber Herning i september, blev det besluttet at etablere Lady Chamber Århus, og den 30. oktober afholdtes den stiftende generalforsamling.

Lady Chamber Århus er en upolitisk forening, der bygger på fællesskab, tillid og tolerance.

Lady Chamber Århus tilbyder et godt fælleskab og interessante oplevelser. Vi arbejder for at udvide sammenholdet blandt medlemmerne, og øge forståelsen for andre menneskers meninger og vilkår samt aktivere og udvikle medlemmernes kundskaber. Og vi tilbyder et godt fællesskab og mange oplevelser.

Foreningens formål er at samle kvinder, for gennem fælles indsats at øge den enkeltes forståelse for kulturelle, politisk og socialt beslægtede samfundsproblemer belyst såvel nationalt som internationalt.

Det enkelte medlems engagement former Lady Chamber, Århus. Medlemsskabet er hvad du/vi selv gør det til. Vi har en forventning om, at man som medlem deltager aktivt og kommer til møderne.

Vi mødes den sidste torsdag aften i hver måned undtagen i juni, juli og december. Møderne varer typisk 2,5 – 3 timer.

Medlemmerne fordeles i en ny gruppe hvert år. Der er 8 grupper, der arrangerer og indkalder til en mødeaften +  bestyrelsen, der naturligvis står for Generalforsamlingen. Foreningen består af ca. 55 medlemmer.

Eksempler på arrangementer: Foredrag om meningen med livet, rundvisning på Aarhus Teater, byvandring med hjemløse samt virksomhedsbesøg og naturvandring og kunstudstilling. Arrangementerne kan give stof til eftertanke og efterfølgende spiser vi sammen, hvor der er mulighed for at tale om oplevelserne. Udgiften er selvbetalt og fremgår af invitationerne.

For at blive medlem, skal du anbefales af et optaget medlem af Lady Chamber Århus.

Nye medlemmer deltager ved 2 møder før endelig optagelse ved 3. møde.

Medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr samt et årligt kontingent.

Ved Lady Chamber Århus’ generalforsamling i januar måned vælges bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Revideret februar 2020

 

 

GDPR - vi er opmærksomme på reglerne i Persondataforordningen og passer på dine data i henhold hertil.